כשר - רבנות

2 פיצות משפחתיות + ליטר וחצי

130.00

בחרו מגש שלם – ♨️ \ חצי מגש ◐
והוסיפו תוספות כרצונכם.
*שימו לב ניתן להוסיף תוספות נפרדות עבור כל מגש בנפרד ( מגש מספר 1 \מגש מספר 2)

130.00

נקה

מגש שלם – ♨️ (פיצה מספר 1)

+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 10.00
+ 8.00
+ 12.00
+ 10.00
+ 10.00
+ 10.00
+ 12.00
+ 12.00

מגש שלם – ♨️ (פיצה מספר 2)

+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 8.00
+ 10.00
+ 8.00
+ 12.00
+ 10.00
+ 10.00
+ 10.00
+ 12.00
+ 12.00

הוסיפו הערות למנה

מחיר ללא תוספות
סך התוספות עד כה :
סה"כ המחיר לאחר התוספות:

2 פיצות משפחתיות + ליטר וחצי