כשר - רבנות

פוקאצ’ת זעתר

10.00

פוקאצ’ת זעתר עם טחינה בצד

10.00

מחיר ללא תוספות
סך התוספות עד כה :
סה"כ המחיר לאחר התוספות:

פוקאצ’ת זעתר